Regulamin sklepu internetowego e-kiesio.pl

1. Podstawowe informacje

E-kiesio jest hurtownią spożywczą z siedzibą w Warszawie.
Przynależność do Grupy Max-servis, która na rynku działa ponad 30 lat pomaga w zaoferowaniu Państwu,  szerokiego zakresu towaru, od największych krajowych i światowych producentów.
W naszej ofercie posiadamy kawy, herbaty, napoje, słodycze oraz dania gotowe. Ponadto w naszym asortymencie posiadamy chemię – proszki do prania, pasty do mydła i wiele innych środków czystości. Oferujemy konkurencyjne ceny, a w naszej zakładce promocyjnej znajdziecie wiele sezonowych promocji.
Dostawy towaru realizujemy na terenie całego kraju. Działamy profesjonalnie i z najwyższą jakością. Skupiamy się na tym, by każdy klient był zadowolony z wykonywanych przez nas usług.

 1. Michał Kieszek –  sprzedawca
 2.  Firma Handlowa Kiesio, w Warszawie (01-390) ul. Puszczy Solskiej 6 m.4,
  REGON: 387480856, numer identyfikacji podatkowej NIP: 522-319-25-42.
 3. Dane kontaktowe: adres e-mail: sklep@e-kiesio.pl, telefon: 22 868 52 10.
 4. Adres sklepu oraz punkt odbioru towarów: ul.Krakowiaków 76, Warszawa
 5. Sklep internetowy e-kiesio.pl – www.e-kiesio.pl

2. Zakupy w sklepie internetowym e-kiesio.pl

 1. Sklep internetowy e-kiesio.pl prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Zamówienia można składać jedynie przez stronę internetową e-kiesio.pl.
 3. W celu korzystania z oferty przedstawionej w sklepie internetowej e-kiesio.pl oraz dokonanie zakupu należy dokonać rejestracji konta klienta na sklepiee-kiesio.pl, w szczególności zgodnie z niniejszym regulaminem.
 4. Klient może usunąć swoje konto w dowolnym momencie kierując taką informację do e-kiesio.pl (e-mail: sklep@e-kiesio.pl), względnie logując się do swojego konta i korzystając z przewidzianej tam procedury. W przypadku usunięcia konta wszystkie dane, w tym dane osobowe, zostaną usunięte, za wyjątkiem danych niezbędnych do procesu reklamacji i obsługi ewentualnych roszczeń, które będą przechowywane do czasu upływu okresów przedawnienia roszczeń wynikających ze zrealizowanych zamówień.
 5. Zamieszczone na sklepie e-kiesio.pl informacje o produktach oferowanych do sprzedaży, w szczególności takie jak opis, skład, kaloryczność, waga opakowania, daty ważności, pochodzą od producentów danych produktów. Sklep e-kiesio.pl dokłada starań, aby były one prawidłowe i aktualne.
 6. Przed użyciem produktów kupujący ma obowiązek zapoznania się z informacjami zamieszczonymi przez producenta na opakowaniu produktu.
 7. e-kiesio.pl nie informuje na stronie internetowej o datach ważności produktów aktualnie dostępnych w sklepie internetowym.
 8. Ceny towarów oraz koszty dostawy widoczne na stronie internetowej e-kiesio.pl są cenami brutto, czyli cenami uwzględniającymi wszelkie obciążenia podatkowe, w tym podatek od towarów i usług (podatek VAT) i są wyrażone w złotych polskich.
 9. Poprzez złożenie zamówienia kupujący akceptacje ofertę e-kiesio.pl przy wykorzystaniu strony internetowej sklepu e-kiesio.pl, poprzedzone akceptacją wymaganych przez prawo dokumentów , przekazaniu odpowiednich informacji, wyboru towarów oraz wyborem formy płatności i sposobu dostawy.
 10. Umowy sprzedaży zawierane są w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość przy wykorzystaniu mechanizmów sklepu internetowego e-kiesio.pl.
 11. Koszt dostawy określony jest każdorazowo w procesie składania zamówienia. Uwzględnia on koszt pakowania towarów.
 12. Sklep internetowy e-kiesio.pl zastrzega sobie możliwość wprowadzenia ograniczenia ilościowego w zakupie niektórych towarów lub uzależnienia go od wartości zamówienia Klienta. O ewentualnych ograniczeniach kupujący informowany jest każdorazowo podczas składania zamówienia.

3. Zamówienia i zakupy kupujących

 1. Kupujący składa zamówienie wybierając z oferty znajdującej się na stronie internetowej e-kiesio.pl, produkty oferowane do sprzedaży. Wybranie produktu oraz jego ilości następuje poprzez dodawanie go do tzw. wirtualnego koszyka i odbywa się poprzez wybór przycisku “ Dodaj do koszyka”.
 2. Dodanie produktu do wirtualnego koszyka nie oznacza zawarcia umowy sprzedaży oraz złożenia zamówienia.
 3. Przyjęcie zamówienia oraz zawarcie umowy sprzedaży następuje po zapoznaniu się przez kupującego z niniejszym regulaminem, regulaminem dostawy oraz zaakceptowaniem pozostałych informacji lub zgód pojawiających z się w trakcie. Umowa sprzedaży zostaje zawarta, a zamówienie zostaje złożone z momentem wyboru przez kupującego przycisku „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”.
 4. Przyjęcie zamówienia kupującego do realizacji zostanie potwierdzone drogą elektroniczną na wskazany przez kupującego adres e-mail. Potwierdzenie złożenia zamówienia będzie zawierało w szczególności numer zamówienia, datę zamówienia, sposób doręczenia, adres dostawy jeżeli nie będzie to odbiór osobisty, wartość zamówienia, jak również przewidywany termin wysłania lub doręczenia.
 5. W przypadku nietypowego zamówienia (takiej jak np. wysoka wartość, duża liść), które odbiega od zwyczajnie zamawianych ilości lub wartości lub w przypadku powzięcia podejrzenia, że zamówienie jest wynikiem pomyłki, sklep e-kiesio.pl dokona weryfikacji zamówienia oraz skontaktuje się z kupującym na podane przez niego dane w celu potwierdzenia zamówienia.
 6. Kupujący może zmienić swoje zamówienie za zgodą sklepu internetowego przed dokonaniem wysyłki produktów za pośrednictwem firmy kurierskiej. W tym celu kupujący powinien skontaktować się ze sklepem oraz określić zakres zmiany. Zmiana jest dokonana z chwilą otrzymania od sklepu potwierdzenia zmiany zamówienia. W przypadku potrzeby dopłaty do zamówienia sklep wskaże rachunek bankowy na jakie należy jej dokonać. Wysłanie towaru możliwe jest po dokonaniu dopłaty.
 7. W przypadku, w którym kupujący jest konsumentem albo osobą, która korzysta z mocy prawa z uprawień przysługujących konsumentowi ma on prawo, zgodnie ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta do odstąpienia od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa bez podania przyczyn.
 8. Odstąpienie od umowy odbywa się co do zasady bez kosztów dla takiej osoby, zastrzeżeniem, że osoba taka ponosi koszty odesłania rzeczy do sklepu. Stosuje się zasady zwrotu określone w art. 32,33 oraz 34, 35 oraz 36 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach.
 9. Oświadczenie o odstąpieniu należy złożyć Sprzedawcy w terminie 14 dni od dnia otrzymania zamówienia. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy można złożyć przy użyciu formularza, którego treść znajduje się w witrynie e-kiesio.pl, w stopce strony, ale użycie tego formularza nie jest obowiązkowe.
 10. W przypadku odstąpienia od umowy, kupujący zobowiązany jest zwrócić podlegające zwrotowi produkty w stanie nie zmienionym, w szczególności nie powinien korzystać z produktów w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonalności towarów. W przeciwnym razie Konsument będzie ponosił odpowiedzialności za zmniejszenie wartości Towarów.
 11. Zwrot towarów powinien nastąpić na adres Sklep Internetowy e-kiesio.pl , ul. Krakowiaków 76, 02-255 Warszawa nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez sprzedawcę zawiadomienia o odstąpieniu od umowy.
 12. Konsument ponosi jedynie bezpośrednie koszty zwrotu produktów, przez co należy w szczególności rozumieć koszt odesłania towaru do sprzedawcy w sposób wybrany przez konsumenta.
 13. Prawo kupującego, wskazane w punkcie 7, nie przysługuje w przypadkach wskazanych w art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach, w szczególności kiedy produkt ulega szybkiemu zepsuciu lub ma krótki termin przydatności do użycia albo rzecz jest dostarczona w zapieczętowanym opakowaniu, którego otwarcie po dostarczeniu powoduje, że towaru nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia czy ze względów higienicznych.
 14. Uprawnienie do odstąpienia od umowy przez konsumenta są niezależne od uprawnień wynikających z odpowiedzialności sprzedawcy z tytułu niezgodności towaru z umową.
 15. Termin realizacji dostawy uzależniony jest od preferencji klienta oraz od deklarowanego miejsca dostawy, ale standardowo wynosi on do 3 dni od wpłynięcia płatności, przy czym może on ulec wydłużeniu w przypadku soboty, niedzieli oraz dni świątecznych lub dni ustawowo wolnych od pracy.
 16. Sklep zastrzega sobie możliwość wyznaczenia dodatkowych dni zamknięcia sklepu, w których nie będzie realizować zamówień zamieszczając taką informację w procesie składania zamówienia i przed potwierdzeniem zamówienia.
 17. W zależności od preferencji Klienta oraz od deklarowanego miejsca dostawy zamówienie zostanie dostarczone zgodnie z regulaminem dostaw zamieszczonym w witrynie e-kiesio.pl.
 18. Sklep e-kiesio.pl zastrzega sobie możliwość odmowy realizacji konkretnego zamówienia w następujących przypadkach:
  1. istnieją wyraźne wątpliwości, co do osoby oraz podanych danych osobowych kupującego, w szczególności w przypadkach istnienia podejrzenia, że dane zamówienie składane jest przez tą samą osobę przy pomocy różnych kont w celu obejścia ograniczeń ilościowych sprzedawanych produktów,
  2. zamówienia nie udało się potwierdzić, a zostało ono uznane przez e-kiesio.pl za wymagające potwierdzenia zgodnie z punktem 5,
  3. kupujący nie przestrzega zasad regulaminu,
  4. sprzedany produkt ulegnie uszkodzeniu lub zniszczeniu przed jego wysłaniem.
 19. Sprzedawca informuje, że zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług obowiązującymi od dnia 1 stycznia 2020 r. Sprzedawca może wystawić fakturę na rzecz podatnika podatku VAT lub podatku od wartości dodanej wyłącznie, jeżeli przy składaniu zamówienia Klient poda swój numer NIP (VAT UE), w przeciwnym razie Sprzedawca nie będzie miał możliwości późniejszego wystawienia faktury z numerem NIP (VAT UE) Klienta.
 20. W ramach realizacji umowy z Kupującym Sklep jest upoważniony przesłać na adres poczty elektronicznej Kupującego zaproszenie do wypełnienia ankiety posprzedażowej. Ankieta służy zbadaniu opinii o przeprowadzonej transakcji. Kupujący może dobrowolnie wypełnić ankietę.

4. Sposoby płatności

 1. Kupujący może dokonać płatności za zakupione produkty w sklepie internetowym e-kiesio.pl w sposób określony i zaprezentowany podczas procesu składania zamówienia.
 2. Możliwe są następujące sposoby dokonania płatności:
  1. przy wybraniu opcji odbioru osobistego osobistym:
   • gotówką przy odbiorze,
   • płatność kartą w Internecie bezpośrednio po złożeniu zamówienia,
   • płatność przelewem na wskazany rachunek bankowy,
  2. przy dostawie realizowanej przez firmę kurierską:
   • płatność kartą w Internecie bezpośrednio po złożeniu zamówienia,
   • płatność przelewem na wskazany rachunek bankowy,
 3. W przypadku korzystania przez sklep z pomocy instytucji płatniczych przy realizacji przelewów czy płatności, umożliwiających bezpośrednie i szybkie przelewy, podczas wyboru sposobu płatności zostaną przedstawione dodatkowe warunki i regulaminy tych instytucji, z którymi kupujący będzie mógł się zapoznać przed złożeniem zamówienia.

5. Dostawa

 1. Dostawa realizowana jest zgodnie z „Regulaminem dostaw”.
 2. Kupujący winien być obecny we wskazanym przez siebie miejscu.
 3. Podmiot dostarczający dostawę może wydać zamówienie kupującemu lub innej osobie obecnej pod adresem wskazanym przez kupującego, jeżeli osoba ta podejmie się przekazania przesyłki kupującemu.

6. Reklamacje i zwroty

 1. Sprzedawca jest zobowiązany do sprzedania i dostarczenia kupującemu towaru wolnego od wad prawnych oraz fizycznych.
 2. W razie niezgodności dostarczonego towaru z zawartą umową sprzedaży, kupujący powinien powiadomić, przy wykorzystaniu dostępnych danych kontaktowych, o tym sprzedawcę opisując zauważoną niezgodność oraz wskazać czego od niego żąda.
 3. Jeżeli istnieje taka możliwość kupujący powinien dokładnie opisać wadę oraz przesłać zdjęcia te wady, co zdecydowanie ułatwi sprzedającemu analizę zgłoszonych zastrzeżeń oraz ustosunkowanie się do nich.
 4. W przypadku zauważenia uszkodzenia opakowania lub przesyłki towaru w chwili jego dostarczenia osoba odbierająca powinien zgłosić ten fakt osobie doręczającej oraz sporządzić protokół opisujący uszkodzenie. Kupujący powinien również powiadomić o tym sprzedawcę.
 5. Zgłoszona reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od jej przekazania do sprzedającego. Sprzedający będzie kontaktował się z kupującym na podane przez niego dane kontaktowe.

7. Odpowiedzialność

 1. Osoba korzystająca z usług sklepu e-kiesio.pl ma obowiązek podawania danych zgodnie z prawdą. Podanie nieprawdziwych danych może spowodować wyłączenie odpowiedzialności sklepu e-kiesio.pl na podstawie obowiązującego prawa. zakaz podawania nieprawdziwych danych. Sklep internetowy e-kiesio.pl nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie usługi w takim przypadku.
 2. Sklep e-kiesio.pl wskazuje, że wiadomości e-mail będzie wysyłał na podany przez daną osobę adres. Niestety po wygenerowaniu oraz wysłaniu wiadomości nie ma on wpływu na to czy faktycznie dotrze ona do adresata i zostanie przez niego odebrana, ponieważ oprogramowanie danego serwera pocztowego, skrzynki pocztowej, programu pocztowego albo oprogramowanie urządzenia może blokować lub usuwać takie wiadomości. W przypadku braku wiadomości od sklepu, w szczególności po złożeniu zamówienia należy kontaktować się ze sklepem, w szczególności telefonicznie w celu uzyskania wyjaśnień.

8. Dane osobowe i pliki cookies

 1. Szczegóły dotyczące przetwarzania danych osobowych oraz plików cookies znajdują w Polityce Prywatności, dostępnej pod adresem: https://e-kiesio.pl/polityka-prywatnosci-cookies
 2. Wszelkie wnioski, pytania lub żądania można kierować pod adres e-mail: sklep@e-kiesio.pl

9. Zmiany regulaminu

  1. Sklep e-kiesio.pl zastrzega sobie możliwość zmiany niniejszego regulaminu ze skutkiem na przyszłość z następujących ważnych przyczyn, w szczególności z powodu zmiany obowiązującego prawa, wprowadzenia nowej funkcjonalności sklepu, która wymaga dostosowania regulaminu.
  2. O każdej zmianie regulaminu zarejestrowany w sklepie klient zostanie poinformowany w drodze dokumentowej lub pisemnej, na podane przez siebie dane kontaktowe.
  3. Zmiana regulaminu stanie się skuteczna po upływie wskazanego terminu, który będzie nie który niż 14 dni, przy czym zarejestrowany w sklepie klient posiada prawo do zrezygnowania ze świadczenia na jego rzecz usług w terminie 14 dni od otrzymania informacji o zmianie.
  4. Do zamówień złożonych i niezrealizowanych przed dniem wejścia w życie nowego regulaminu, będą stosowane postanowienia regulaminu obowiązującego w chwili złożenia zamówienia.
  5. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 01.12.2020 roku.